El punt de trobada
de la internet catalana

La internet
de les persones

13-15 oct. 2016

Girona

Entrada gratuïta, places limitades

ActesActivitats parel·leles

Notícies

Consulta totes les entrades

Organitzadors

Patrocinadors

Mitjans oficials

Col·laboradors